title
Temperatuuri, niiskuse ja süsihappegaasi GSM kauglugemisandur Arduino baasil
Temperature, humidity and carbon dioxide GSM remote reading sensor based on Arduino
author
Adoson, Alari
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus