title
Eesti raamatupidajate huvi kvalifikatsiooni tõstmise vastu
Interest in Qualification Development Among Accountants of Estonia
Заинтересованность бухгалтеров Эстонии в повышении квалификации
author
Sõromjatnikova, Kristina
defence date
language