title
Kaugtöö kasutamise võimalused vanemaealiste rakendamisel Eesti kinnisvaraettevõtete näitel
Telecommuting opportunities for engaging older employees on the example of Estonian real estate companies
author
Raag, Andre
supervisor
defence date
language
department / college