title
Kaugtöö rakendamine ja hoiakud kaugtöö suhtes Välisministeeriumis
Application for Telework and Attitudes Towards Teleworking in the Ministry of Foreign Affairs
author
Miller, Piret
keywords
töö ja pereelu tasakaal
tööga rahuolu
traditsiooniline avalik teenistus
kaasaegne avalik teenistus
public management
old public management
new public management
defence date
language