title
Kahemastilise vee- ja lumelaua kaablisüsteemi WakeStation pingutusmehhanismi tugevuskontroll ja arendus
Tensioning system development and strenght analysis of two tower straight-line cable system WakeStation dedicated for wakeboarding and snowboarding
author
Ustav, Siim
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit