title
Tehnoloogilised võimalused kiiresti riknevate toiduainete jälgimiseks tarneahelas
Supply chain tracking technologies of perishable foods
author
Simtšera, Elvika
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information