title
Väikesaadetiste konsolideerimine DSV Transport AS mere-ekspordis
A consolidation of LCL (less than container load) in DSV Transport, LTDs sea export
author
Uyazina, Aleksandra
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit