title
Akadeemilise personali atesteerimise kui hindamise protsessi arenguvõimalused Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli võrdluse näitel
Opportunities for development of the academic employees' attestation process: a comparison of Tallinn University and Tallinn University of Technology
author
Šerstjuk, Anna
keywords
hindamise vajadus
akadeemiline personal
attestation
need for appraisal
academic employees
supervisor
defence date
language