title
Eesti kohalike omavalitsuste investeeringute jätkusuutlikkus Euroopa Liidu struktuurifondidest perioodil 2004-2006 rahastatud projektide näitel
Sustainability of Estonian local government investments: projects financed by European Union Structural Funds in 2004-2006
author
Laurson, Maris
keywords
defence date
language