title
Ratastoolile kinnitatav abivahend taastusravi harjutuste jaoks
Mountable application to wheelchair for rehabilitation exercises
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit