title
Avatud elektrituru hinnapõhise juhtimissüsteemi kasutamine päikesepaneelidel
The use of open market price-based management system on solar panels
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus