title
Elektrilevi OÜ võrguvarade ülevaade ning vaatlusandmete ja rikete vaheliste seoste uurimine
Overview of Elektrilevi OÜ Network assets with relations between observation and fault data
author
Pedak, Mihkel
supervisor
defence date
language