title
Professionaalse kõne ja keele õpe liitreaalsuse tehnoloogia abil
The professional speaking and language learning through immersive technology
author
Farines, Sophie
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network