title
PyBox ligandide süntees ning rakendamine kaltsium-katalüütilistes reaktsioonides
Synthesis of PyBox ligands and their application in Ca-catalytic reactions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information