title
Trükimasina väljutusseadme projekteerimine
Designing a conveyor for a printing press
author
Tiitus, Janar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information