title
Optimaalse sisekliima tagamine perioodilise kasutusega hoonetes palvemaja näitel
Ensuring optimal indoor climate in the periodically use building for example by chapel
author
Brems, Monika
keywords
perioodiline küte
periodic heating
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus