title
Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõus kohaliku omavalitsuse üksuste sundliitmise võimaluse põhiseadusele vastavus
The possibility of force local governments combining in local government reform draft legislation according to Constitution of Estonia
author
Kirpu, Erika
supervisor
defence date
language