title
Interaktiivsed meetodid ADR-alaste koolituste läbiviimiseks Eestis
Interactive Methods for ADR Training Courses in Estonia
author
Lilišentsev, Aleksandr
keywords
ohtlikud veosed maanteel
interaktiivsed meetodid
andragoogika
ohutusnõunikute koolitamine
veojuhtide koolitamine
koolitamise metoodika
transportation of dangerous goods by road
interactive methods
andragogy
safety advisers training
truck driver training
training methodology
defence date
language