pealkiri
Interaktiivsed meetodid ADR-alaste koolituste läbiviimiseks Eestis
Interactive Methods for ADR Training Courses in Estonia
autor
Lilišentsev, Aleksandr
märksõnad
ohtlikud veosed maanteel
interaktiivsed meetodid
andragoogika
ohutusnõunikute koolitamine
veojuhtide koolitamine
koolitamise metoodika
transportation of dangerous goods by road
interactive methods
andragogy
safety advisers training
truck driver training
training methodology
kaitsmiskuupäev
keel