title
Brändi väärtuspakkumise tajumise erinevus tarbijate ja äriühingu vahel Taxify juhtumi näitel
Differences in the Perception of Brand Value Proposition Among Customers and a Business Company as Illustrated by the Case of Taxify
author
Tammer, Villu
supervisor
Koris, Riina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network