title
Juhtimisaruandluse arendamine ASA Quality Services OÜ näitel
The Development of the Management Reporting in ASA Quality Services OÜ
author
Licht, Liisa
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal