title
Kliendikeskse masstootmise juurutamine: Juhtumiuuring ABB-s
Implementation of Mass Customization: Case Study in ABB
author
Vaimel, Taavi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.