title
Mängutoa teenuste analüüs ja arendamisvõimalused elamusmajanduse printsiipe arvestades MIU Peo- ja Mängutoa näitel
Analysis of playroom services and development possibilities based on MIU Party and Playroom example considering the principles of experience economy
author
Hirve, Helis
keywords
mängutoa teenused
elamusteenus
playroom services
course of development
defence date
language