title
Teenuse kvaliteedi mõju kliendirahulolule Moekas e-poe näitel
The impact of service quality on Moekas e-shop customer satisfaction
author
Milber, Merili
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TTÜ network only