title
Korterelamute ETICS’is tekkinud kahjustuste visuaalne analüüs
Visual Analysis of Damages in the ETICS of Apartment Blocks
author
Sepri, Raili
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access