title
Kuluarvestussüsteemi väljatöötamine ettevõttes Plaat Detail OÜ
Developing the cost accounting system in Plaat Detail OÜ
author
Liivrand, Annika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access