title
Internetis laimu levitamise kriminaliseerimine Eestis
Criminalizing online defamation in Estonia
author
Einla, Stella
keywords
au teotamine internetis
õigus aule ja heale nimele
laimuasjad
internetis õiguste rikkumine
kriminaal- ja tsiviilvastutus
tsiviilõiguslikud kaitsevahendid
online defamation
right to honor and good name
defamation cases
online infringement
criminal and civil liability
civil remedies
supervisor
defence date
language