title
Pandiga tagatud nõudega võlausaldaja positsioon pankroti- ja saneerimismenetluses
Secured creditors’ position in bankruptcy- and reorganization proceedings.
author
Uibo, Üllar
keywords
pant
võlausaldaja
nõue
võlg
secured creditors
reorganization proceedings
supervisor
defence date
language