title
Isikukaitsevahendite lennutarned ja riskid COVID-19 hangetel DSV Estonia AS näitel
Supplies of personal protective equipment and risks during COVID-19 on the example of DSV Estonia AS
author
Marli, Kaspar
keywords
kaubaveod lennutranspordis
tšarterveod
juhtumiuurimus
AS-IS TO-BE &amp
GAP protsessikaardistus
DSV Estonia AS
defence date
language