title
Bigbank AS finantskuritegevuse protsesside ja infosüsteemide äri- ja süsteemianalüüs
Business and system analysis of financial crime related processes and systems at Bigbank AS
author
Tagam, Kirsti
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.05.2027