title
Muutuva geomeetriaga lohe konstruktsiooni ja lennuomaduste analüüs
Development of kite modular construction, simulation and analysis of flight characteristics
author
Štšetina, Sergei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit