title
Lähisuhtevägivalla kui kvalifitseeritud kuriteo regulatsioon Eestis ja Poolas
Regulation of domestic violence as qualified crime in Estonia and Poland
author
Tina, Julia
defence date
language