pealkiri
Lähisuhtevägivalla kui kvalifitseeritud kuriteo regulatsioon Eestis ja Poolas
Regulation of domestic violence as qualified crime in Estonia and Poland
autor
Tina, Julia
kaitsmiskuupäev
keel