title
Jõgeva linna ühisveevärgi veehaarde puurkaev-pumplate töö optimeerimine
Opportunities of optimization for operating municipal groundwater supply system pumping stations in Jõgeva town
author
Alasoo, Kert
keywords
Ühisveevärk
puurkaev
pumba efektiivsus
veetarbimise simulatsioon
municipal water supply system
groundwater well
pump efficiency
water consumption simulation
supervisor
Aim, Lauri
defence date
language