pealkiri
Jõgeva linna ühisveevärgi veehaarde puurkaev-pumplate töö optimeerimine
Opportunities of optimization for operating municipal groundwater supply system pumping stations in Jõgeva town
autor
Alasoo, Kert
märksõnad
Ühisveevärk
puurkaev
pumba efektiivsus
veetarbimise simulatsioon
municipal water supply system
groundwater well
pump efficiency
water consumption simulation
juhendaja
Aim, Lauri
kaitsmiskuupäev
keel