title
Ressursihaldussüsteemi arendamine Elisa Eesti AS-i näitel
Development of a Resource Management System on the Example of Elisa Eesti AS
author
Sõerumäe, Ott
keywords
ressursihaldussüsteem
resource management system
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 04.06.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
department / college