title
Süstemaatiline süütegu Eesti karistusõiguses
Systematically commited offences in Estonian penal law
author
Selge, Ange
keywords
süstemaatiline süütegu
Eesti karistusõigus
korduv süütegu
vältav süütegu
jätkuv süütegu
kuritegu
kelmus
omastamine
liiklussüüteod
väärteod
joobeseisundis mootorsõiduki juhtimine
juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimine
systematic offence
Estonian penal law
repeated offence
continuous offence
continuing offence
scam
embezzlement
traffic offences
misdemeanors
driving under the influence of alcohol or drugs
driving without a valid drivers license
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network