title
Seade lõimelõngade järjestuse muutmiseks käsikangastelgedel
Device for Changing the Sequence of Warp Threads on Handlooms
author
Miller, Liisu
keywords
niis
niiesilm
rihm
rihmniis
kangasteljed
kudumine
lõim
lõimerist
reguleeritav suga
rail reed
heddle eye
belt
belt heddle
weaving
warp
warp cross
heddle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit