title
Kiraalsete ja akiraalsete tsükloheksüülpoolkukurbit[6]uriilide süntees
Synthesis of chiral and achiral cyclohexylhemicucurbit[6]urils
author
Kruusamägi, Madli
keywords
poolkukurbituriil
mikrolainesüntees
hemicucurbituril
microwave synthesis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Shmatova, Elena
defence date
language