pealkiri
Kiraalsete ja akiraalsete tsükloheksüülpoolkukurbit[6]uriilide süntees
Synthesis of chiral and achiral cyclohexylhemicucurbit[6]urils
autor
Kruusamägi, Madli
märksõnad
poolkukurbituriil
mikrolainesüntees
hemicucurbituril
microwave synthesis
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
Shmatova, Elena
kaitsmiskuupäev
keel