title
Euroopa Inimõiguste Konventsiooni territoriaalsuse printsiip Bankovic´i näitel
Territorial Scope of The European Convention on Human Rights in Example of The Bankovic Decision
keywords
ekstraterritoriaalsus
jurisdiktsioon
extraterritorial jurisdiction
contractual rights
judicial decisions
defence date
language