title
Ettevõtte kasumlikkuse ja käibekapitali juhtimise seosed Ida-Euroopa ehitusmaterjalide tootjate näitel 2008-2017
Association between working capital management and profitability of Eastern European building materials manufacturers during 2008-2017
author
Sarapuu, Laura
supervisor
defence date
language