title
Kivimüüritise soolade kontsentratsiooni vähendamine ohverkrohvide abil Patarei merekindluse näitel
Salt concentration reduction with sacrificial plasters from stone walls in Patarei Marine Fort
keywords
soolatustamine
kapillaarvesi
sacrificial plasters
salt concentration reduction
defence date
language