title
Töötasud ning nende maksustamisest Eesti ja Läti näitel
Wages and their taxation on the example of Estonia and Latvia
author
Treier, Kai
keywords
keskmine brutopalk
sotsiaalmaksu määr
tulumaksu määr
töötasu alamäär
labour costs
average gross salaries
social insurance contributions
minimum wages
defence date
language