title
Knowledge Networks and Local Resources Shaping Innovation in Rural Areas
Teadmusvõrgustikud ja kohalikud ressursid innovatsiooni kujundajatena maapiirkondades
author
Reidolf, Merli
keywords
rural innovation
knowledge networks
ressources
path development
teadmusvõrgustikud
arengurajad
serial number
Doctoral thesis 50/2019
Doktoritöö 50/2019
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
defence date
28.11.2019
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1de3aa18-e5f7-4361-af1c-2ff763d3b70a
ISBN 9789949834860 (pdf)
https://doi.org/10.23658/taltech.50/2019
language
rights
CC BY-NC-SA