title
Meetodi väljatöötamine siidri sensoorse paneeli koolitamiseks
Method development for cider sensory panel training
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information