title
Aktiivselt ja passiivselt juhitud Eesti II samba pensionifondide tulemuste võrdlus
Actively and passively managed Estonian II pillar pension funds performance comparison
author
Kerik, Kristjan
keywords
aktiivsed pensionifondid
passiivsed pensionifondid
II samba pensionisüsteem
haldustasud
actively managed pension funds
passively managed pension funds
II pillar pension system
supervisor
defence date
language