title
Toakilk (Acheta domesticus) ja jahuuss (Tenebrio molitor) kui inimtoidu komponendid
House cricket (Acheta domesticus) and mealworm (Tenebrio molitor) as human food components
author
Schmied, Andrea
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information