title
Valimisandmete veebiarhiiv. Andmemudel ja avaandmete struktuurid Riigi valimisteenistuse valimisinfo põhjal
Election Data Web Archive. Data Model and Open Data Structures on Election Data from The State Electoral Office
author
Kark, Maili
supervisor
defence date
language
department / college