title
Kasvuhoonete klastri monitooringusüsteemile taimekasti väljatöötamine
Development of the planter for greenhouse monitoring system
author
Tanjuhhin, Aleksei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information